Anunț de selecție a grupului țintă G1 în cadrul proiectului “Economie socială de la A la Z” POSDRU/168/6.1/G/143875

posdruInvestește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului „Economie sociala de la A la Z”
Contract POSDRU/168/6.1/G/143875

Anunț de selecție a grupului țintă G1 în cadrul proiectului
“Economie socială de la A la Z”
POSDRU/168/6.1/G/143875

În cadrul proiectului ”Economie socială de la A la Z”, care are ca obiectiv general dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de structuri ale economiei sociale, SC UP CIPTRONIC SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația OAMENI BUNI, anunță înscrierea persoanelor interesate care se încadrează în grupul țintă, pentru a urma cursuri gratuite în programul de formare profesională de calificare pentru ocupațiile: croitor, instructor fitness si aerobic, personal trainer, agent vanzari si lucrator personalizari.

Cursurile sunt certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților – CNFPA).

Grupul țintă G1 îl reprezintă:

 • persoane cu dizabilitati
 • familii monoparentale
 • familii cu 3 sau mai mulți copii
 • femei in situatii de risc risc (femei peste 45 ani, femei victime ale violenței, femei inactive pe piața muncii de cel puțin 1 an, femei din mediul rural fără loc de muncă, femei cu venituri mai mici decât venitul minim garantat)
 • tineri (cu peste 18 ani) care părăsesc sistemul instituționalizat
 • persoane care trăiesc din venitul minim garantat

Etapele de selecție vor fi următoarele:

 1. Înscrierea candidaților prin depunerea dosarului de înscriere la sediul SC UP CIPTRONIC SRL, din Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 6, în perioada
  22 octombrie – 7 noiembrie 2014
 2. Evaluarea dosarelor depuse
 3. Depunerea și rezolvarea posibilelor contestații
 4. Rezultate finale ale selecției.

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă, va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă
 2. Copie dupa actul de identitate
 3. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale
 4. Formularul de grup țintă
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări
 6. Declarație pe proprie răspundere cu privire la încadrarea în categoriile de grupuri vulnerabile (Ulterior se vor depune documente justificative suplimentare)
 7. Scrisoare de motivație.

Toate aceste documente se gasesc la sediu, trebuie doar completate de solicitant.

Selecția grupului țintă se va face pe baza scrisorii de motivație și a unui interviu bazat pe niște criterii clare stabilite anterior (de ex. motivația persoanei, disponibilitatea de implicare, gravitatea nevoilor și gradul de risc pe care îl implică nesoluționarea lor, gradul de compatibilitate al așteptărilor/resurselor cu direcțiile de dezvoltare ale proiectului).

Dintre cele 23 de persoane cursate, vor fi selectate cel puțin 11 în vederea angajării în cadrul întreprinderilor sociale înființate. Acestea vor fi consiliate la locul de muncă pe perioada derulării proiectului (doi ani).

Persoanele care NU îndeplinesc toate aceste criterii NU se pot înscrie la cursurile gratuite organizate în cadrul Proiectului ”Economie socială de la A la Z”.

Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca.
Relații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0264-556446
Persoana de contact: Alina Nistor

Proiectul „Economie socială de la A la Z” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.